alset

alset energy

sucu si olteana

bistra marului

Alset Energy - apa potabila, retea electrica, infrastructura locala
Go to content

Muntii Tarcu ROSCI0126

Ce este Reţeaua Natura 2000?
Reţeaua Natura 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar.
Ca bază legală pentru implementarea reţelei, la nivel comunitar au fost emise două directive europene:
Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, cunoscută sub numele de „Directiva Păsări” (adoptată la 2 aprilie 1979) şi
Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cunoscută sub numele de „Directiva Habitate” (adoptată la 21 mai 1992).
Scopul Reţelei Natura 2000 nu este acela de a crea aşa-numitele sanctuare ale naturii în care natura îşi urmează cursul şi orice activităţi umane sunt interzise. Dimpotrivă, acest concept modern urmăreşte o convieţuire armonioasă între om şi natură. Aşadar, după desemnarea siturilor Natura 2000, activităţile umane sunt permise, însă în măsura în care menţin habitatele şi speciile de importanţă comunitară în stare bună.

Ce obligaţii impune un sit Natura 2000?
Directiva impune pe teritoriul siturilor Natura 2000:
• Evitarea activităţilor ce pot avea efecte semnificative de perturbare a speciilor sau degradare a habitatelor pentru care situl a fost desemnat.
• Luarea de măsuri pozitive, unde este necesar, pentru a menţine sau reface speciile şi habitatele la un „stadiu de conservare favorabil" în arealul lor natural.

Copyright S.C. Alset Energy S.R.L. Toate drepturile rezervate.
Back to content