alset

alset energy

sucu si olteana

bistra marului

Alset Energy - apa potabila, retea electrica, infrastructura locala
Go to content

Plan de monitorizare

Plan de monitorizare a biodiversităţii

  • Monitorizarea include evaluări ale condiţiei de bază a biodiversităţii din zonă, cât şi a impactului produs prin realizarea obiectivului de investiţie.

  • Plan de monitorizare a impactului asupra biodiversităţii care să acopere perioada de construire şi funcţionare în vederea obţinerii unor informaţii cu privire la:

- Monitorizarea activităţii de defrişare, transport şi depozitare material lemnos.

- cercetarea în prealabil a zonei de defrişat în vederea identificării coloniilor de chiroptere, cuiburi de păsări, etc;
- interzicerea depozitării / transportului materialului lemnos / resturilor de material lemnos în albiile şi pe malurile cursurilor de apă;
- întreţinerea drumurilor de acces / transport.

- Monitorizarea directă a biodiversităţii prin observaţii în teren, efectuate lunar precum şi după fenomene meteorologice extreme;
- Obiectivele observaţiilor directe sunt:

- identificarea zonelor din perimetrul proiectului sau vecinătate în care pot să apară înmlăştinări, băltiri;
- modificări de culoare a frunzelor (îngălbeniri, cianozări) şi extinderea suprafeţelor de uscare;
- modificări în trasele de adăpost şi de migraţiune a animalelor;
-
realizarea unor statistici a indivizilor decedaţi în zona de implementare a proiectului menţionându-se dacă decesul este ca urmare a executării lucrărilor;
- retragerea zonelor de cuibărit şi a faunei ca urmare a executării lucărilor;
- observaţii privind starea vegetaţiei în interiorul şi în vecinătatea perimetrului de implementare a proiectului.

  • Monitoringul florei şi faunei:

- date despre structura fitocenozei şi funcţiile fitocenozei;
- impactul asupra biocenozei activităţi antropice, factori climatici, măsuri de conservare;
- date despre structura zoocenozei – comunităţi de animale, specii rare ameninţate, mod de distribuire;
- date despre funcţiile zoocenozei migraţiune / expansiune / regresie.

  • Responsabilitatea monitorizării revine beneficiarului lucrării, iar datele rezultate în urma monitorizării vor fi transmise către emitentul actului de reglementare pentru centralizare şi analiză.

  • De asemenea, beneficiarul este responsabil de dezvoltarea, coordonarea şi implementarea planului de monitorizare cât şi de respectarea condiţiilor prevăzute în actele de reglementare specifice.

Copyright S.C. Alset Energy S.R.L. Toate drepturile rezervate.
Back to content