alset

alset energy

sucu si olteana

bistra marului

Alset Energy - apa potabila, retea electrica, infrastructura locala
Go to content

Main menu:

Plan de monitorizare

Plan de monitorizare a biodiversităţii

  • Monitorizarea include evaluări ale condiţiei de bază a biodiversităţii din zonă, cât şi a impactului produs prin realizarea obiectivului de investiţie.

  • Plan de monitorizare a impactului asupra biodiversităţii care să acopere perioada de construire şi funcţionare în vederea obţinerii unor informaţii cu privire la:

- Monitorizarea activităţii de defrişare, transport şi depozitare material lemnos.

- cercetarea în prealabil a zonei de defrişat în vederea identificării coloniilor de chiroptere, cuiburi de păsări, etc;
- interzicerea depozitării / transportului materialului lemnos / resturilor de material lemnos în albiile şi pe malurile cursurilor de apă;
- întreţinerea drumurilor de acces / transport.

- Monitorizarea directă a biodiversităţii prin observaţii în teren, efectuate lunar precum şi după fenomene meteorologice extreme;
- Obiectivele observaţiilor directe sunt:

- identificarea zonelor din perimetrul proiectului sau vecinătate în care pot să apară înmlăştinări, băltiri;
- modificări de culoare a frunzelor (îngălbeniri, cianozări) şi extinderea suprafeţelor de uscare;
- modificări în trasele de adăpost şi de migraţiune a animalelor;
-
realizarea unor statistici a indivizilor decedaţi în zona de implementare a proiectului menţionându-se dacă decesul este ca urmare a executării lucrărilor;
- retragerea zonelor de cuibărit şi a faunei ca urmare a executării lucărilor;
- observaţii privind starea vegetaţiei în interiorul şi în vecinătatea perimetrului de implementare a proiectului.

  • Monitoringul florei şi faunei:

- date despre structura fitocenozei şi funcţiile fitocenozei;
- impactul asupra biocenozei activităţi antropice, factori climatici, măsuri de conservare;
- date despre structura zoocenozei – comunităţi de animale, specii rare ameninţate, mod de distribuire;
- date despre funcţiile zoocenozei migraţiune / expansiune / regresie.

  • Responsabilitatea monitorizării revine beneficiarului lucrării, iar datele rezultate în urma monitorizării vor fi transmise către emitentul actului de reglementare pentru centralizare şi analiză.

  • De asemenea, beneficiarul este responsabil de dezvoltarea, coordonarea şi implementarea planului de monitorizare cât şi de respectarea condiţiilor prevăzute în actele de reglementare specifice.

Back to content | Back to main menu